เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับมอบข้าวสาร 10 ตัน จากเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบข้าวสาร จำนวน 10 ตัน จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร