ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนบริจาคโลหิตกลางสวน หวนคิดถึงงานกาชาด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนหวนคิดถึงบรรยากาศงานกาชาดร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 18-29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนฯ สวนลุมพินี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดงานกาชาดประจำปี โดยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ขาดโอกาสทางการแพทย์ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย นับเป็นงานมหกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล สำหรับในปี 2563 เป็นการจัดงานในรูปแบบ จาก On Ground สู่ Online ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินภารกิจด้านงานบริการโลหิต ทำหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมหวนคิดถึงบรรยากาศงานกาชาด และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนี้ กิจกรรม On…