ยุวกาชาดรับมอบน้ำยาอเนกประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดรับมอบน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ รับมอบน้ำยาอเนกประสงค์จากผู้แทนบริษัท บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และ สิ่งของบริจาคจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธนานันทน์ขนส่ง นำส่งของบริจาคทั้งหมดไปยังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

ประกวดภาพวาด

นิทรรศการภาพวาด “มนุษยธรรมคืออะไร”

14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และนางบาร์บารา วิบเมอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Red Cross Movement Art Exhibition” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร” ณ ชั้น 3 โซนลิฟวิ่งฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน   กลุ่มองค์กรกาชาด จัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมและการทำงานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดืออนแดงระหว่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับศิลปินไทย ได้แก่ อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ นริศรา เพียรวิมังสา และชนารดี ฉัตรตระกูล ณ อยุธยา เพื่อให้ศิลปินตีความและสะท้อนแนวคิดของงานด้านมนุษยธรรมในรูปแบบของตัวเอง การประกวดภาพวาดครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 95 ชิ้น แบ่งเป็นหัวข้อตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาด ได้แก่ สภากาชาดไทย (TRCS)…

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 261 ท่าน ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนโลงศพและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่แยกฌาปนกิจตามวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 12-13  ธันวาคม 2563 จำนวน 25  วัด ได้แก่ 1.วัดคลองเตยใน 2.วัดเทวสุนทร 3.วัดสีกัน 4.วัดประยุรวงศาวาส 5.วัดราชสิทธาราม 6.วัดเทพลีลา 7.วัดบึงทองหลาง 8.วัดบางบัว 9.วัดพระศรีมหาธาตุ…