พิธีเปิดบ้านทรงไทย

ชวนทำบุญบริจาคโลหิต สัมผัสบรรยากาศคลาสสิค ณ บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2563 (23 วัน) พร้อมรับ “เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ รุ่นที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิต” ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ หรือ Fixed Station ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเปิดรับบริจาคโลหิตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตรูปแบบวิถีใหม่ ลดการแออัดของผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นการกระจายผู้บริจาคโลหิตไปยังพื้นที่ที่ผู้บริจาคโลหิตสะดวก และเป็นหน่วยสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยการเป็น “ผู้ให้” ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ที่มี  สุขภาพดี ร่วมทำบุญบริจาคโลหิต พร้อมสัมผัสบรรยากาศแบบคลาสสิค ณ…

เอกอัครราชทูตเนปาลเข้าพบท่านเลขาธิการ

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายคเณศ ประสาท ธกาล (His Excellency Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย Mrs. Pratigya Rai เลขานุการโท ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และเพื่อขอบคุณสภากาชาดไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในปี 2558

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์ต่อสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโกนี สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงกาชาดฟิลิปปินส์ และโอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 915,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์ต่อสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโกนี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หลังจากพายุดังกล่าวพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของเกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะหลักของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และต่อมาได้ทวีความรุนแรงเป็น “ซูเปอร์ไต้ฝุ่น” ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บ 165 คน สร้างผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,190,000 คน และทำให้บ้านเรือนกว่า 50,000 หลังได้รับความเสียหาย ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุดีเปรสชั่นโอเฟล พายุฤดูร้อนซอเดล และพายุไซโคลนโมเลฟ กาชาดฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันทีโดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยปฏิบัติการกู้ภัย พร้อมทั้ง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจและสวัสดิการอื่น ๆ แก่ผู้ประสบภัย รวมถึง ร้องขอความช่วยเหลือในการตอบโต้ภัยพิบัติจากกองทุนเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (The Disaster Relief Emergency Fund –…

เสวนาเอดส์

“WALK TOGETHER : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเสวนา “WALK TOGETHER : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข งานเสวนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภายใต้ โครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending AIDS in Bangkok (NEAB) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการ ภายในงานเสวนา…

ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ

ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.53 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ภายใต้แนวคิด “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้  ไม่ตีตรา” จากนั้น พระราชทานพระดำรัสเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ทรงจุดเทียนส่องใจ ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า และพระราชทานพระวโรกาสให้บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 12 รางวัล ต่อมา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระกรณียกิจ ทรงร่วมการขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้”…