พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ

พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 1 เครื่อง ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้