แถลงข่าวเพื่อนพึ่งภาฯ

แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย องค์การการกุศลไม่แสวงหากำไร จัดตั้งตามพระดําริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิฯ และนายฐิติวัฒน์ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด 25 ปี…