ช่วยเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในเวียดนาม

สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลาง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทยได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 926,600 บาท และส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดเวียดนามต่อเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นผลมาจากฝนตกหนักและพายุหลายลูก ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 157 คน และมีผู้สูญหาย 68 คน น้ำท่วมบ้านเรือนมากกว่า 360,000 หลังและโรงเรียน 106 แห่ง พืชผลเสียหายในพื้นที่มากกว่า 12,000 เฮคตาร์ ปศุสัตว์และเป็ดไก่ตายไปกว่า 767,000 ตัว ใน 9 จังหวัด ถนนสายหลักได้รับความเสียหายจำนวน 16 สาย และถนนสายรองคิดเป็นความยาวกว่า 161 กิโลเมตร ใน 4 จังหวัด และทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คน ต้องการที่พักพิงชั่วคราว และขาดแคลนน้ำดื่ม อาหาร และรายได้ ในการนี้ สภากาชาดเวียดนามได้มอบเครื่องอุปโภค…