รับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักแสดงจิตอาสา ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-70 ปี ร่วมเป็นหนึ่งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย ผ่านฝีมือผู้กำกับการแสดงระดับประเทศ คุณวินัย ปฐมบูรณ์ ผู้สนใจส่งข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว  ชื่อ–สกุล อายุ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่วนสูง น้ำหนัก รูปถ่ายไม่เกิน 4 รูป (เห็นใบหน้าชัดเจน) ผลงาน ประสบการณ์ด้านการแสดง (ถ้ามี) ข้อความนำเสนอตัวเองด้านอาสาสมัครหรือกิจกรรมกับกาชาด (ถ้ามี) ส่งไปที่ E-mail penprapa.k@redcross.or.th เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.thaircy.redcross.or.th ออดิชั่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ 4 ธันวาคม…

กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดที่ จ.สมุทรปราการ

จากเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดและมีไฟลุกไหม้ ณ บริเวณข้างโรงพัก สภ.เปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือและสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว นำโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือและมอบชุดธารน้ำใจฯ อีกทั้ง ยังได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย