ช่วยน้ำท่วมโคราช

กาชาดบรรเทาทุกข์น้ำท่วมขังในจังหวัดนครราชสีมา

จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคมที่ผ่านมา สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 4 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอปากช่อง อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 503 ชุด และได้จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง โดยมอบอาหารปรุงสุกใหม่และน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,500 ชุด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 กรณีโอนเงินและประสงค์รับใบเสร็จ สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” จากนั้นแนบหลักฐานการโอน ส่งไปที่อีเมล : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250…