ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมี เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และคณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ต่อมา เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เหรัญญิกสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก หลังจากนั้น เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดทัพทันวัฒนาราม ถวายของที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินกลับ วัดทัพทันวัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย…