มอบหน้ากากแม่สอด

สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าเกิดการระบาดของโรคระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563  ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ที่กำลังเป็นพื้นที่วิกฤติและมีจำนวนผู้ป่วยสะสมในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลพม่าสั่งล็อกดาวน์เมืองซิตตเวอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 สิหาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ “ประเทศไทย” ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีชายแดนติดกัน ใกล้ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ตามไปด้วย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงต้องการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2 ขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัดตาก พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด 19 และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในอำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก โดยวันที่ 28 กันยายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายกฤษฎา …

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประชาชนสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ดังนี้ 1) เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี 2) ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูง เพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ 3) ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวร 4) ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือป้องกันด้วย “คาถา 5 ย.” คือ อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ตกใจ อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และอย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ นอกจากนี้ เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด ใส่ยารักษาแผลสด…