บทความ ICRC

บทความ ICRC : เหตุรุนแรงกว่า 600 ครั้งเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เจนีวา– 6 เดือนนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงขณะนี้พบว่ามีรายงานเหตุรุนแรง การล่วงละเมิด หรือการตีตรากับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แล้วมากกว่า 600 เหตุการณ์ ตามที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้รวบรวมเอาไว้จากทั้งหมด 611 เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มากกว่าร้อยละ 20 เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 15 เกี่ยวกับความกลัวอันมีพื้นฐานจากการเลือกปฏิบัติ และ ร้อยละ 15 เป็นการทำร้ายด้วยวาจาหรือการข่มขู่ ที่น่าเป็นห่วงคือสถิติเหล่านี้สะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่มีแนวโน้มที่ตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้น “วิกฤตครั้งนี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงในช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นที่ต้องการมากที่สุด หลายคนถูกดูถูก เลือกปฏิบัติ และตกเป็นเหยื่อการทำร้ายร่างกาย บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเช่นนี้เมื่อประกอบการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทำให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงกับครอบครัวของพวกเขาด้วย” Maciej Polkowski  หัวหน้าแผนก Health Care in Danger กล่าว “การโจมตีที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการเข้าถึงและจัดหาบริการทางการแพทย์ในช่วงเวลาที่ระบบสาธารณสุขมีงานล้นมือ” ยิ่งถ้าหากเหตุการณ์ดังที่ระบุข้างต้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของคนในชุมชนความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เมื่อผู้ป่วยหรือญาติพี่น้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ความเศร้าโศกที่เกิดจากการเสียชีวิตของญาติพี่น้องหรือความหวาดกลัวที่พวกเขาอาจเสียชีวิตจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่เห็นได้ชัดเจน การไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาเช่น การฝังศพอันเนื่องจากข้อห้ามอันเกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ทำให้ญาติพี่น้องบางคนแสดงออกอย่างก้าวร้าวต่อบุคลากรทางการแพทย์และสถานที่ให้บริการ   ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เช่น  …