สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน

สภากาชาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน ต่อสถานการณ์การระเบิดของสารแอมโมเนียมไนเตรท ณ ท่าเรือเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ได้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 1,562,500 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน ในเหตุการณ์การระเบิดใหญ่ของสารแอมโมเนียมไนเตรท ปริมาณราว 2,750 ตัน ที่จัดเก็บในคลังสินค้าของท่าเรือเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตแล้ว 171 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 6,000 คน นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงกาชาดเลบานอนต่อภัยพิบัติดังกล่าว ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ได้มีหนังสือถึง กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงประเทศต่างๆ แสดงจุดยืนการเป็นหนึ่งเดียวกับกาชาดเลบานอน และ IFRC ได้มอบทุนฉุกเฉินบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Emergency Fund)…