บริจาคเลือดวันแม่

พสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา” เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริจาคโลหิต ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ บริจาคดวงตาและอวัยวะ กิจกรรมจับสลากลุ้นรางวัล การจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าที่ระลึกของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การลงนามถวายพระพร การจัดเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม และผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 3,267 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 2,946 ยูนิต อาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน…