ครัวพระราชทานเชียงราย

พิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.เชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น จากนั้นได้มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19…

การปรับปรุงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตค็อก บาซาร์ ซาดาร์

ครบรอบ 1 ปี การปรับปรุงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตค็อก บาซาร์ ซาดาร์ โดย ICRC

หลังจากให้การรักษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยกว่า 100,000 ราย จากทั่วทั้งเขตค็อกซ์ บาซาร์ รวมถึงชุมชนที่รองรับผู้อพยพและประชากรผู้พลัดถิ่นจากรัฐยะไข่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ในที่สุดการปรับปรุงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขตค็อก บาซาร์ ซาดาร์ก็ได้โอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดให้บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกฯ ยังคงให้การดูแลฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยทั่วทั้งเขตที่เดินทางมารับการรักษา ณ แผนกฉุกเฉินประจำสถานพยาบาลหลักของรัฐแห่งนี้ซึ่งรองรับผู้คน 3-5 ล้านคน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารจัดการโรงพยาบาลซาดาร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพฉุกเฉินและศักยภาพความพร้อมในการบริหารจัดการของแผนกฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดย ICRC ได้จัดฝึกอบรมทักษะการดูแลฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ประจำแผนกฯ มอบยารักษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้แผนกฯ มีความพร้อมและวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อพร้อมรองรับต่อความจำเป็นของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ทั้งนี้ แผนกฯ แห่งนี้ได้รองรับผู้ป่วยวิกฤติเกือบสองพันรายโดยมีอัตราการรอดชีวิตถึงร้อยละ 98 ซึ่งเป็นผลจากการนำเอาแนวทางการให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนทำการดูแลผู้ป่วยหนึ่งรายในแผนกฯ มาใช้ จึงได้ช่วยลดสภาพความแออัดภายในแผนกฯลงได้ ยิ่งไปกว่านั้น การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นก็ลดลงมากถึงร้อยละ 65 ซึ่งช่วยลดสภาพความแออัดในหอผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ฟาร์รุกห์ อิสโลมอฟ ผู้อำนวยการสำนักงานย่อยของ ICRC ในเขตค็อก บาซาร์ อธิบายถึงความสำคัญของแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับการรักษามากที่สุดของเขตแห่งนี้ว่า “หนึ่งปีหลังจากเปิดทำการ แผนกฉุกเฉินแห่งนี้ได้ให้การดูแลฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยกว่า 100,000 ราย…