วันอานันทมหิดล 2563

ผู้บริหารสภากาชาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

  วันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ่านเรื่องราว >> ร.๘ กับแพทย์จุฬาฯ