องค์กรกาชาดระดมทุน

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระดมทุนกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระดมทุนกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เจนีวา– กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประกาศระดมทุนจำนวน 3.1 พันล้านสวิสฟรังก์หรือกว่า 1 แสนล้านบาท อย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับภารกิจขององค์กรในการหยุดยั้งการแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 และ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่สุดในโลก ความร่วมมือนี้เป็นการต่อยอดจากการขอระดมทุนฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป้าหมายสำคัญของการระดมทุนคือเพิ่มบริการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินอยู่โดยเน้นทั้งผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดและผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมา นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาทำให้ชีวิตของผู้คนได้รับผลกระทบ ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมขยายวงกว้างขึ้น ชุมชนเกิดความไม่มั่นคง และ ส่งผลต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Jagan Chapagain เลขาธิการสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวว่า “ในแง่มนุษยธรรม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดกลุ่มเปราะบางใหม่จากกลุ่มเดิมที่มีความเสี่ยงมากอยู่แล้ว เรากำลังเผชิญกับวิกฤตทับซ้อนที่จะทำให้ปัญหาความยากจน ความปลอดภัยทางอาหาร สภาพเศรษฐกิจ การขาดแคลนระบบสาธารณสุข น้ำสะอาด และสุขอนามัยเลวร้ายลงกว่าเดิม” “อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาดได้ส่งมอบบริการที่ช่วยชีวิตผู้คนและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง และ สภาพสังคมเศรษฐกิจ การช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มคนเหล่านี้จำเป็นต้องทำอย่างยั่งยืนและมีการประสานงานที่ดีของกลุ่มองค์กรกาชาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก” ทั้งนี้ในกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศประกอบด้วย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภากาชาดจาก 192 ประเทศทั่วโลกที่รวมถึงสภากาชาดไทย…

สวนงู สถานเสาวภา จะเปิดทำการในวันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงกลับมาเปิดให้บริการได้ โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเริ่มเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งเเต่เวลา 9.30 – 15.30น. และสวนงูจะเเสดงรีดพิษงู เวลา 11.00น. และเเสดงจับงู เวลา 14.30น. เเต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นปกติ สวนงูจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เท่านั้น และยังคงปิดทำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จะดีขึ้นจนกลับไปเป็นปกติ