พิธีมอบหน้ากาก

สภากาชาดไทยจัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจะมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค และมอบให้กับประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด วันที่ 15 เมษายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ล้านชิ้น โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้รับมอบ และมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 แสนชิ้น โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี…