ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID

ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID

วันที่ 7 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เพื่อรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 และ ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE สำหรับส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหน้ากาก N95 และชุดป้องกันเชื้อโรค PPE สำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้ที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร. 08 1917 0617 หรือ LINE…

สนับสนุนด้านการบริการโลหิต แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สภากาชาดไทยให้การสนับสนุนด้านการบริการโลหิต แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความร่วมมือด้านสาธารณสุข แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยสภากาชาดไทยได้จัดส่งอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้ธนาคารเลือด ของโรงพยาบาลแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นผู้แทน สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก่นางแอนโตเนีย เดอ อเราโจ โตส เรส อมารอล (Elia Antonia de Araujo dos Reis Amaral) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยมีนายแพทย์แอนนิซีโอ คาร์โดโซ บาร์ริโต (Aniceto Cardoso Barreto) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่ง และนายแพทย์เมนเตส ปินโต (Mendes Pinto) ผู้อำนวยการธนาคารเลือด ร่วมพิธี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตกล่าวซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ธนาคารโลหิตแห่งชาติติมอร์ และแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือ กับประเทศไทยด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง…

งดรับซากสัตว์

ประกาศงดรับซากสัตว์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านอกเวลาทำการ

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) และข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงของดรับซากสัตว์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้านอกเวลาทำการ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30– 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น และปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป