องค์กรกาชาดระดมทุน

กลุ่มองค์กรกาชาด ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการต่อสู้กับ COVID-19

กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระดมทุนจำนวน 26,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการต่อสู้กับ COVID-19 เจนีวา-กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประกาศระดมทุนฉุกเฉินจำนวน 800 ล้านสวิสฟรังก์ หรือประมาณ 26,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางให้สามารถยับยั้งและฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แม้ว่าเชื้อไวรัส COVID-19 จะแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ตาม แต่การช่วยให้ผู้คนเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นจะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยลง ฟรานเซสโก ร็อกกา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวว่า “ภาวะการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกในครั้งนี้กำลังทำให้ระบบสาธารณสุขทั่วทั้งระบบตกอยู่ในความเสี่ยง และสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็งหรือขาดแคลน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาคมจะต้องร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และหยุดยั้งไวรัสนี้ให้ได้ ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เหมือนกัน แต่ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้พลัดถิ่น ผู้ไร้บ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ถือเป็นกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขน้อยที่สุด และยังเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้มากสุดด้วย เราจะต้องไม่ลืมพวกเขา เราจะต้องเสริมกำลังสนับสนุนเหล่าอาสาสมัครสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของเรา ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าของการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ให้แข็งแกร่ง” กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มีการดำเนินงานแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ การดำเนินงานโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำแต่ละประเทศจำนวน 192 ประเทศ IFRC อยู่ระหว่างการระดมทุนจำนวน 550 ล้านสวิสฟรังก์…

คลีนิคนิรนามเพิ่มบริการส่งยาต้านไวรัสเอชไอวี ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับบริการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดส่งยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันในการชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสนี้ โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรในการทำหน้าที่นี้ ด้วยคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้แต่ละวันมีผู้ติดเชื้อและประชาชนที่สงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับบริการจำนวนมาก 400-500 คนต่อวัน ขณะที่พื้นที่การให้บริการจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับบริการ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดได้” ดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้ปรับการให้บริการ โดยเพิ่มช่องทางจัดส่งยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยระบบขนส่งพัสดุ (service delivery) ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีของคลีนิคนิรนาม ซึ่งมีผู้รับบริการประมาณ 3,000 กว่ารายต่อเดือน ซึ่งผู้ติดเชื้อสามารถส่งใบสั่งยาและผลการตรวจห้องปฏิบัติการที่เข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่สะดวกมายังคลีนิคนิรนามผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อซื้อยาต้านไวรัสได้คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้บริการดังกล่าวรวมถึงผู้รับบริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส” (PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS : PrEP) โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)     “ช่องทางบริการดังกล่าวจะทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ต้องเดินทางมาที่คลีนิคนิรนาม โดยเปิดกว้างให้กับผู้ติดเชื้อที่สนใจ จากที่แต่เดิมจะดำเนินการเฉพาะผู้ติดเชื้อบางรายเท่านั้น หากประเมินแล้วได้ผลดี แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว…