โครงการรถจักษุคลินิกศัลยกรรม จ.สุพรรณบุรี

เลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อย จัดขึ้น เพื่อทำการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ออกปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำ ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว  โครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นลำดับและยังได้ปฏิบัติงานเชิงรุก ด้วยการออกให้บริการสัญจร โดยออกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.…