โอนเงินบริจาคงวดแรกช่วยไฟป่าออส

สภากาชาดไทยนำส่งเงินบริจาคงวดแรกแก่กาชาดออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สภากาชาดไทยได้นำส่งเงินบริจาคจากประชาชน (งวดแรก) จำนวน 230,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย มอบให้แก่กาชาดออสเตรเลีย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลาม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ได้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 50,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดออสเตรเลีย ในเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมทั้ง เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย โดยการเปิดบัญชีระดมทุนรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 ซึ่งมียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,489,937.93 บาท  

สภากาชาดไทยมอบเงินสนับสนุนปฏิบัติการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีน

จากสถานการณ์การระบาดที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งกำลังระบาด ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก สภากาชาดไทย ได้ส่งเงินสนับสนุนปฏิบัติการของสภากาชาดจีนในการตอบโต้ภัยพิบัติจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 045-3-04637-0 หรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440…