โอนเงินช่วยไฟป่าออสเซ้นเซอร์

สภากาชาดไทยบริจาคเงิน 50,000 AUD พร้อมเปิดบัญชีช่วยไฟป่าออสเตรเลีย

ตามที่ เกิดเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ของประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดเข้าสู่ระดับวิกฤตและยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ โดยไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 28 คน ในขณะที่สัตว์ป่าล้มตายจำนวนมากกว่า 500 ล้านตัว และบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 2,000 หลัง สภากาชาดไทย ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดออสเตรเลีย และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือบริจาคด้วยตนเองที่ “ห้องรับบริจาคเงิน” ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911…