ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพรอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ โถงชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย