ลงนามถวายพระพรอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ลงนามถวายพระพรอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 ของทุกวัน