ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพร ณ อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ปืนเขา ปลูกป่า ตามรอยพระมหากรุณา สมเด็จพระราชินี

ช่วงปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคมของทุกๆปี คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสั่งสมประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเด็กๆจะมีโอกาสได้คิดนอกกรอบหลังตำราเรียนมากกว่าในหนังสือ และสร้างเป็นต้นทุนแห่งกำไรชีวิตในวัยเด็ก เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นคนดีของสังคมได้ ย่อมเกิดมาจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกรั้วโรงเรียน และผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการมากขึ้น โดยใช้ค่ายกิจกรรมเยาวชนเป็นพี้นฐานในการต่อยอดในเรื่องความคิด และสร้างศักยภาพสู่อนาคต ค่ายเยาวชนราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองจะให้เด็กๆมาสัมผัสกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ที่ปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชน ลงมือทำจริง และสัมผัสธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ “ปืนเขา ปลูกป่า ตามรอยพระมหากรุณา สมเด็จพระราชินี” กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งยังจะมีโอกาสได้คิดสร้างสรรค์ในจินตนาการของตนเอง รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพื่อสร้างให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รู้จักการเป็นผู้ให้โดยปลูกต้นกล้าในพื้นที่ของป่าชายเลน พร้อมเติมเต็มรอยยิ้มในกิจรรมสันทนาการชายทะเล การดำรงชีพในป่า และการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน พิชิตยอดดอยแห่งขุนเขา รวมถึงรังสรรค์การเพ้นเสื้อในงานศิลปะ ประสบการณ์จากค่ายนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทางด้านความคิด  คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมเปิดโลกกว้างไปพร้อมกัน กับค่ายเยาวชนราชการุณย์ สภากาชาดไทย