“ชวนวิ่ง…ต่อชีวิต” ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพสเต็มเซลล์ จัดกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต…ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” ตั้งแต่วันนี้  – 25 กันยายน 2562 เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก และระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ได้จัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai National Stem Cell Donor Registry : TSCDR) ตั้งแต่ปี 2545 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนอาสาสมัครเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ ปัจจุบันมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 241,238 ราย และมีผู้ป่วยคนไทยที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กว่า 1,941 ราย โดยมีโรงพยาบาล 5 สถาบันหลักที่ดำเนินการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้ป่วยโรคทางโลหิตมีหลายชนิด ได้แก่…

ทรงวางศิลาฤกษ์ภาคบริการโลหิต ราชบุรี

ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี แห่งใหม่

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี แห่งใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 106135 เลขที่ดิน 182 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2541 เดิมตั้งอยู่ที่อาคารสโมสรข้าราชการ จังหวัดราชบุรี ถนนอรรถกวี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานในระยะแรก ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายภาค 4 จำนวน 7 จังหวัด รวม 68 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี  เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณงานบริการโลหิตได้เพิ่มขึ้นทุกปีจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โดยขยายศักยภาพในการจัดหาโลหิตบริจาคทั้งภายในสถานที่และออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิตด้วยวิธี NAT การเตรียมส่วนประกอบโลหิต…