เชิญเที่ยวงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562’ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ รายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 140 ร้านค้า มีไฮไลท์คือการจัดฉายภาพยนตร์ 4 มิติ เล่าเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จะทำให้ผู้ชมได้รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง รถประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานที่เรียกกันว่า รถเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน สำหรับลงพื้นที่เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมชิมเมนูไก่ทอดสูตรประทานแสนอร่อยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย มี…

แถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกล่าวสดุดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Protection in Asia and the Pacific) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายเอม่อน เมอร์ฟี ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวว่า โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Protection in Asia and…