พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ อาคารอปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย