รองประธาน IFRC ภูมิภาคอเมริกา เยี่ยมคารวะผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายมิเกล วิลลาโรเอล รองประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ภูมิภาคอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างสภากาชาดไทยกับสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และสภากาชาดประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์และสวนงูสถานเสาวภา