เชิญร่วมงานกาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show

สภากาชาดไทยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือสังคม ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยที่ งาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในประกอบด้วยการเปิดรับสมัครจิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมรับบัตรประจำตัวจิตอาสาที่มีให้เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานนี้เท่านั้น เรียนรู้การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED กิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดาราและเกมชิงของรางวัลมากมาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 ณ ประเทศเนปาล

นายสวนิต คงสิริ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งจัดโดยสภากาชาดเนปาลและสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562  ในโอกาสนี้ได้พบปะสนทนากับนายเดฟ รัตนะ  ดักกวา เลขาธิการสภากาชาดเนปาล เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จสูงสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้แผน Movement-Wide Recovery Plan “One Plan” หาแนวทางและวิธีการนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของสภากาชาดประเทศต่างๆ  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสวนิต คงสิริ ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคของประชาชนไทยผ่านทางสภากาชาดไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ