ทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52” (The 52nd Diplomatic Red Cross Bazaar) จัดโดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ มิสซิสอนิต้า รุสดิ ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562  ภริยาเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มิสซิสพัน เผิง รองประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มิสซิสดาติน แคททิรีน่า ประธานจัดทำสลากคณะภริยาทูต ประจำปี 2562 ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการรอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตจากประเทศต่างๆ…

งานขอบคุณฮีโร่ใจบุญในโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

วันที่ 4 มีนาคม 2562 สภากาชาดไทย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานขอบคุณฮีโร่ (บริษัท) ใจบุญ และฮีโร่บริจาค ในโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เพื่อพิชิต 10 ล้านกิโลเมตร พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่อง AED ต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกอุปการเวชกิจ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป้าหมายที่ตั้งไว้ครั้งแรกคือ 2,000,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน จึงชวนคนไทยสร้างสถิติใหม่ 10,000,000 กิโลเมตร ทุกกิโลเมตรจะเปลี่ยนเป็นยอดเงินเพื่อเป้าหมายในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ โดยสภากาชาดไทยได้รับเงินสนับสนุนจากฮีโร่(บริจาค)ใจบุญ และฮีโร่บริจาคที่ร่วมกันทำภารกิจซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด โดยโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 1,600 เครื่อง (1 เครื่อง…

งานวันการได้ยินโลกประเทศไทย 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2562  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดงานวันการได้ยินโลก 2562  (World Hearing Day Thailand 2019) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ความรู้เกี่ยวการตรวจประเมินการได้ยิน และการคัดกรองการได้ยินในเด็ก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการได้ยิน และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันอันตรายจากเสียง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ สวนลุมพินี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์ด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพื่อให้กระชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ทุกระดับชั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ทำบันทึกความร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันนโยบายด้านหู คอ จมูก เนื่องจากปัญหาการได้ยินเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่กระทรวงให้ความสำคัญและต้องการให้ประชาชนมีการได้ยินที่ดี”…