กาชาดช่วยผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่บ้านมอแกน

จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านมอแกน บริเวณอ่าวบอน ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สภากาชาดไทยโดยสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุด มูลค่า 124,639 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน อีกทั้งร่วมปฎิบัติงานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำรายงานสรุปสถานการณ์นำส่ง เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนต่อไป