กาชาดสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัย “พายุปาบึก” (ณ วันที่ 7 ม.ค. 62)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ อันตรายที่ทำให้เกิดหายนะอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเตือนเรื่อง พายุปาบึก (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ซึ่งจะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนปาบึก และส่งผลกระทบกับจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา รายงานสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มกราคม 2562 ได้ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง ระนอง กระบี่ ยะลา สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ประชาชนได้รับผลกระทบ…

กาชาดพร้อมมอบความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

สภากาชาดไทยเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาดและนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ร่วมให้ความสนุกและความรู้มากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Like & Share” กิจกรรม “เรียนรู้…สนุก KID กับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย” กิจกรรม “Paper dolls” และ “เกมบันไดงู” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรม “กาชาดร่วมใจ สร้างอนาคตสดใส…