สภากาชาดไทยให้บริการทางการแพทย์ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

สภากาชาดไทย ร่วมออกร้านใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่ภารกิจการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย เปิดให้คำปรึกษาทางการแพทย์และบริการตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการออกแบบและการจัดกิจกรรมภายในร้านของสภากาชาดไทยในครั้งนี้ ออกแบบภายใต้แนวคิด “สภากาชาดไทย สุขศาลา และประชาชนริมน้ำ” ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จำลองบรรยากาศของการออกหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการประชาชนโดยใช้ศาลาริมน้ำเป็นสถานที่ตรวจ และมีเรือเวชพาหน์จอดเทียบท่าศาลาของชุมชน ให้ประชาชนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานเรือเวชพาหน์ (อ่านว่า เวด-ชะ-พา) จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2498 เพื่อใช้ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามริมสองฝั่งคลอง ออกให้บริการประชาชนริมน้ำจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในร้านยังมีแพทย์ พยาบาล จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สวมใส่เครื่องแบบโบราณยุคแรกของสภากาชาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีตามภารกิจของสภากาชาดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจำลองบรรยากาศเป็น…

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานงาน “เดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย”

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 06.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” ประจำปี 2561 รายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย โอกาสนี้ ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 10 ราย และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ จำนวน 3 ชุด จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ฯ และทรงพระดำเนินนำขบวน ตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร อีกทั้งยังทอดพระเนตรการแสดงจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 รำพัด และชุดที่ 2 เชียร์ลีดเดอร์ และเสด็จกลับ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ ในครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ โดยมี บุคลากรการแพทย์ การพยาบาล…