แถลงข่าวงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ปี 2561

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางสาวศุลีพร ปฐมนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะประเทศไทย (ส.ส.ท.) นายคณิน ชอบประดิถ (น้องเพื่อน) ศิลปินดาราสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายภูศิลป์ วารินรักษ์ (น้องเต๋า) ศิลปินดารา บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และนางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (น้องบิว) ศิลปินดารา บริษัท อาร์สยาม จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48…

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลฯ เข้าเฝ้าถวายตัว เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 16 ตามระเบียบวาระ อาทิ – ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล – ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลฯ ปีงบประมาณ 2561…