สถานเสาวภาชวนประกวดภาพถ่ายสุนัขและแมว ชิงเงินรางวัล เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขหรือแมว ในหัวข้อ “เพราะเธอคือเพื่อน” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท และถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่สื่อความรักและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขหรือแมว ในหัวข้อ “ เพราะเธอคือเพื่อน ” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นภาพสีหรือภาพขาวดำก็ได้ อัดขยายขนาดภาพ 8 X 12 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด10 x 14 นิ้ว โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพในฟอร์เมต JPEG บันทึกในแผ่นซีดีมาพร้อมด้วย ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เช่น ตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ และห้ามทำข้อความหรือเครื่องหมายใด ๆ ลงบนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย…