ประกาศ เรื่องยา Valatan

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศแจ้งผู้ป่วยที่รับยา Valatan จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้นำมาเปลี่ยนเป็นยาใหม่ซึ่งมีชื่อสามัญทางยาตัวเดียวกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้แทนกันได้และไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพยา ทั้งนี้ การเปลี่ยนยาไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ณ หน่วยจ่ายยา ชั้น M อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 08.30-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนยา Valatan โทร. 0 2256 4000 ต่อ 83041      

สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต

จากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มกลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันเกิดเหตุสภากาชาดไทยได้จัดตั้งครัวกาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและอาสาสมัคร ร่วมประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ ประมาณ 500-700 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกู้ภัยที่ท่าเรือฉลอง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และวัดโฆษิต โดยจะตั้งครัวกาชาดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โอกาสนี้ สมาชิกเหล่ากาชาดที่มีความสามารถด้านภาษาจีนร่วมเป็นล่ามในการสื่อสารด้วย นอกจากนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บและมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเข้าเคารพศพผู้เสียชีวิตและร่วมพิธีฌาปนกิจอีกด้วย ทั้งนี้ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้มีการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีจะกำหนดประเภทของภัยพิบัติแตกต่างกันไป จึงสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที