สภากาชาดไทยเตรียมการส่งหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ บังกลาเทศ

สภากาชาดไทยเตรียมส่งหน่วยแพทย์ไปตรวจรักษาผู้พลัดถิ่นและชาวเมืองท้องถิ่น ณ เขตคอกซ์บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และได้ส่งคณะสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าสภากาชาดไทยไปที่เขตคอกซ์บาซาร์ ในระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 คณะสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าสภากาชาดไทย นำโดย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เพื่อประเมินความต้องการและวางแผนการเลือกพื้นที่การออกหน่วยแพทย์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะฯ ได้สำรวจพื้นที่ทั้งหมด 5 พื้นที่ ในแขวงคอกซ์บาซาร์ ซาดาร์ แขวงเทคนาฟ และแขวงอุคเฮีย และหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยได้รับการต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ สำนักงานเขตคอกซ์บาซาร์ และสภาเสี้ยววงเดือนแดงบังกลาเทศ การออกหน่วยแพทย์สภากาชาดไทยดังกล่าว เป็นไปตามการร้องขอจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และมีกำหนดการส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไปตรวจรักษาผู้ป่วย ณ เขตคอกซ์บาซาร์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยจะมุ่งเน้นการรักษาไปที่กลุ่มแม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดในกลุ่มผู้พลัดถิ่น