missingtypeTH

ชื่อเป็นเหมือนตัวแทนของเรา ถ้าตัวอักษร ABO ซึ่งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดในชื่อหายไป เท่ากับลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วย มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญปลดตัวอักษร ABO จากชื่อภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกันทั่วประเทศ และอีก 34 ประเทศทั่วโลก วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.11 น. #missingtypeTH