ประธานสภากาชาดเยอรมันเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยดร.อัญชลี ชูติธร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นางแกร์ดา ฮาสเซ็ลเฟลดท์ (Gerda Hasselfeldt) ประธานสภากาชาดเยอรมัน ศาสตราจารย์อัวร์ซูลา เม็นเล (Ursula Männle) ประธานมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ดร. เยือเกน เอบบิง (Dr. Jürgen Ebbing) ที่ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย สภากาชาดเยอรมัน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างสภากาชาดไทยกับสภากาชาดเยอรมัน รวมถึงได้เยี่ยมชมสวนงู และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกด้วย

กาชาดชวนแต่งชุดไทยมาให้เลือด สำรองช่วงสงกรานต์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนแต่งชุดไทยบริจาคโลหิต เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ใน Concept “แต่งชุดไทยบริจาคโลหิต มีความสุขแถมได้บุญ” ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืด “BLOOD DONATION” เป็นที่ระลึก นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโลหิตทั่วประเทศ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัย และเพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดหลายวัน จึงได้จัดโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2561 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมสำรองโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและทุกช่วงเวลา ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลต่างๆ มีการขอเบิกโลหิตพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อสำรองไว้ในช่วงวันหยุดสงกรานต์แล้ว…