แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเภสัชกร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายการพัฒนาระบบยาแห่งชาติของรัฐบาล จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้เรื่องการใช้ยาที่จำเป็นและถูกต้องได้ง่ายขึ้น ใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผลมากขึ้น นอกจากประโยชน์ในการเข้าถึงความรู้เรื่องการใช้ยาและข้อมูลยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศแล้ว แอปพลิเคชันนี้จะสามารถบันทึกข้อมูลยาต่างๆ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ฉลากยาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ชื่อโรงพยาบาล ชื่อยาที่ได้รับ วิธีการใช้ยา ข้อมูลฉลากยาเสริม และข้อมูลความปลอดภัยด้านยา และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลยา ข่าวสารเรื่องยา สาระยาน่ารู้ พร้อมทั้งสามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้อีกด้วย   ขณะนี้ แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” มีข้อมูลที่แพทย์และเภสัชกรเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดทำเนื้อหาฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สะดวก และเชื่อถือได้ กว่า 700 รายการ ซึ่งแผนระยะต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมรายการยาทั้งหมด…