เรียนรู้ สนุก KID กับสภาชาดไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

“อนาคตของชาติ” เป็นคำที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากคำว่าอนาคตของชาตินั้นหมายถึง เด็กและเยาวชนที่จะต้องดูแลประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญต่อการอบรมและเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ในประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และในปี 2561 นี้   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย ปรับโฉมใหม่พร้อมให้บริการประชาชน

ดีเดย์!! วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์จักษุมาตรฯ ปรับโฉมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งตรวจวัดสายตาฟรีโดยจักษุแพทย์ พร้อมประกอบแว่นด้วยเลนส์คุณภาพเยี่ยมในราคาย่อมเยา และนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสายตาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคากรอบแว่น (มีจำนวนจำกัด) สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 18 เมษายน 2561 เท่านั้น! ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 8.30-11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 7853-6 ต่อ 1104