เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ออกให้บริการ ที่วัดสำแล จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ณ วัดสำแล ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบตู้ยา และถุงยังชีพสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส