ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 ต่อมา เสด็จเข้าอาคาร 72 ปี พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร) ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยและพระราชทานของที่ระลึกแก่บุคคลต่างๆ ที่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 120 ราย โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดประมวลราษฎร์จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำรวจความเสียหายและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 หน่วยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อยด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และนายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง ตำบลเกรียงไกร และตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสววรค์ เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย

หน่วยปฐมพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณกระทรวงกลาโหมและสถานกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร