สภากาชาดไทย ชี้แจงเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 “Moderna” 1 ล้านโดส

 

แถลงการณ์สภากาชาดไทย 

 

ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19

 

การดำเนินการของสภากาชาดไทย

 

ประกาศจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการถ่ายทอดของโรค​ COVID-19 ทางโลหิต

 

ประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ประกาศจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 

ประกาศสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

 

เอกสารเผยแพร่การป้องกันโรค​ COVID-19