ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย) ถนนรามอินทรา

วันที่: 
พฤหัสบดี, 19 เมษายน, 2018 - 09:00 - 12:00
สถานที่: 
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย