บมจ.การบินไทย (หน้าห้องออดิทอเรียมชั้น 3) ถนนวิภาวีรังสิต

วันที่: 
อังคาร, 17 เมษายน, 2018 - 09:00 - 15:00
สถานที่: 
หน้าห้องออดิทอเรียมชั้น 3