อาคารลุมพินีทาวเวอร์ (ห้องสัมมนา ชั้น 11) ถนนพระราม 4

วันที่: 
อังคาร, 10 เมษายน, 2018 - 09:00 - 15:30
สถานที่: 
ห้องสัมมนา ชั้น 11