ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น 3 โซน Campus Park ฝั่งเซ็นทรัล) ถนนพหลโยธิน

วันที่: 
อาทิตย์, 8 เมษายน, 2018 - 11:00 - 15:00
สถานที่: 
ชั้น 3 โซน Campus Park ฝั่งเซ็นทรัล